Struktureret Vand

Hvad er naturligt struktureret vand:

Vand kan være struktureret eller ustruktureret. Struktureret vand er mere energi fyldt og tilfører levende væsner og planter mere energi. Ustruktureret vand har derimod mindre energi og er derfor energikrævende ved indtagelse. Mennesket består af ca. 70% vand (og er 99% vandmolekyle). Det er derfor vigtigt at det vand vi indtager er struktureret og mere energi fyldt. Det brugs vand vi får i dag er desværre ustruktureret og derfor mindre energiholdigt.
Vand i naturlige omgivelser
Vand er fra naturens side oftest struktureret. I vandets frie løb i naturen kan vi iagttage, at vandet i snoninger og bugtninger, danner hvirvler, vortexs. I vandløb bevæger vand sig i lag med forskellige hastigheder. Netop vandets frie løb, det vil sige vand i bevægelse, luft, hvirvler og spiraler er helt centrale elementer for vandets strukturelle kvalitet. Ved fotografering af vandmolekyler (Foretaget af Dr. Masaru Emoto) kan det påvises, hvilken molekylestruktur vandet har under forskellige forhold. Vandmolekyler fra en bæk i uberørt natur har eksempelvis en høj koncentration af harmoniske sekskantede (hexagonal) vandmolekyler, altså struktureret vand med et højere energi niveau. Dette naturlige vand ville være ideelt som brugs vand, men det er ikke muligt at få tilgang til det vand uden energi-tab.
Industrialiseringen har indflydelse på vandets energi-niveau
Det brugsvand vi får idag kommer ikke fra naturlige kilder og vandløb. Det bliver som oftest pumpet op fra undergrunden og derefter transporteret under tryk over store afstande i lige rør frem til os forbrugere. Undervejs bruger vandet en del af sin oplagrede energi til at forholde sig til de uharmoniserede og unaturlige forhold som vandet udsættes for, herunder kemi, tryk, rør og unaturlige fremføringsveje. Det enkelte molekyle er blevet så energisvagt, at det end ikke kan opretholde sin naturlige struktur, og er dermed ikke er i stand til at være energi-berigende. Så det er menneskets indgriben i naturens og vandets kredsløb, der svækker vandets energi-niveau. Populært sagt kan man sige at vand kan, lige som vi, når vi bliver udsat for vilkår, som er stik imod vores natur, blive drænet for energi.
Er det industrialiserede vand så usundt
Vores brugsvand er som sådan ikke usundt når vi kigger på indhold. Det er som oftest rent og smager godt. Men det er energiforladt og det skyldes de unaturlige forhold som vandet bliver udsat for. Kan man gendanne det høje energi-niveau i vand?
Vand har en evne til at gendanne sin naturlige struktur, hvis vandet bliver påvirket på den rette måde, så gendannes den naturlige sekskantede struktur og vandet bliver atter mere energifyldt. Det energipotentiale der er i vand, det er det Addit Nature’s flasker forfiner og optimerer.

Addit Nature Produkter

Den danske virksomhed Addit Nature har udviklet en række produkter som
kan tilføre os mennesker naturlig energi. Addit Nature er en virksomhed, med
en ambition om at udforske og udbrede naturens mulige positive påvirkninger
på udfordringer, vi som mennesker står over for i dag.

Historien bag Addit Nature startede med en nysgerrighed omkring vand og forskningen i struktureret vand, som har stået på i århundreder, men aldrig rigtig er blevet taget alvorligt. Måske fordi vi mennesker tager vand for givet og glemmer at vores egen krop består af 70% vand. Hvad er struktureret vand? Vand kan være struktureret eller ustruktureret. Struktureret vand er mere energifyldt og tilfører levende væsner og planter mere energi. Ustruktureret vand har derimod mindre energi og er derfor energikrævende ved indtagelse. Det vand vi i dag køber fra en kiosk eller drikker fra hanen derhjemme er næsten uden undtagelse ustruktureret, mens vand fra naturens side oftest er struktureret.

I vandets frie løb i naturen bevæger vand sig i lag med forskellige hastigheder. Netop vandets frie løb, er helt centrale elementer for vandets strukturelle kvalitet. Ved fotografering af vandmolekyler (Foretaget af Dr. Masaru Emoto) kan det påvises, hvilken molekylestruktur vandet har under forskellige forhold. Vandmolekyler fra en bæk i uberørt natur har eksempelvis en høj koncentration af harmoniske sekskantede (hexagonal) vandmolekyler som indeholder et højere energi niveau. Vand i bevægelse danner samtidig et kraftfelt af energi omkring sig og det er det kraftfelt som Addit Nature bruger til at overføre naturens energi fra struktureret vand til en række andre materialer.

Virkning af Addit Natures produkter

Brugere af produkterne beretter for det meste om disse effekter:

• Bedre hydrering af kroppen. 

• Hurtigere restitution efter behandling og træning. 

• Mindre gener ved sygdom 

• Reduktion af smerter 

• Bedre optagelse af mineraler og vitaminer. 

• Højere velvære • Mere fysisk/psykisk energi.

Påvirkning af materialerne

Stålet og glasset i alle produkter er blevet påvirket af et naturligt energifelt skabt af struktureret vand. Processen resulterer i produkter, der kan omstrukturere molekylerne i den væske, der kommes i den, så du drikker struktureret, energifyldt væske.